fbpx

Güzellik Salonu Danışmanlığı

Güzellik Salonu Açmak İsteyen Öğrencilerimize Essi Danışmanlığı

1994 yılından beri faaliyet gösteren Essi öğrencilerinin sektöre girmesi ve kendi yerlerini kurmaları için verdiği desteği her zaman sürdürmüştür. Mezun olan öğrencilerimiz maalesef yeterli tecrübeye erişemeden kendilerine güzellik salonu açmakta ve birçok riski almaktadırlar.

Essi Akademi olarak bizlerin yükümlülüğü öğrencilerimizi karşılaşabilecekleri zorluklar ve yapabilecekleri yanlışlıklar konusunda uyarmaktır.

Güzellik salonu açmak için bilinmesi gereken yasal mevzuattan, güzellik salonu açmak için gerekli olacak ekipmana kadar tüm bilgiler öğrencilerimize verilmekte ve bu konuda öğrencilerimiz yönlendirilmektedir.

Essi Akademi’nin Vereceği Danışmanlıklar

  • Güzellik salonu açmak için gerekli olacak yasal mevzuat
  • Güzellik salonu açmak için gerekli olacak eğitimler
  • Güzellik salonu ekipmanları ve bu ekipmanları eğitimleri
  • Lokasyon danışmanlığı
  • Dekorasyon danışmanlığı
  • Mali danışmanlık

Hesabımızda yayınlanmakta olan uygulama yöntemleri bilgilendirme amaçlı olup reklam amacı taşımamaktadır. Uygulamaların tanıtımı amaçlı yapılan paylaşımlar, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği 5 Maddesine, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun 1 ve 8 Maddesine, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 16-1,16-2,16-3,16-4 Maddelerine, Ticari Reklam ve Haksız Ticari uygulamalar yönetmeliğinin 7/1,7/2,7/3,7/4,7/5, 26., 32., maddelerine, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 61 Maddelerine uygun olup, söz konusu mevzuatlara aykırı içerik, açıklama, tanıtım, reklam ve görsellere yer verilmemiştir.