fbpx

Kurallar

Essi Akademi Kariyer Merkezi, hem estetisyenin hem de işletmecinin haklarını korumakla yükümlü bir kurumdur.

Kariyer merkezimizde işleyiş şu şekilde olmaktadır;

  • Öğrencilerimiz eğitimlerimize kayıt yaptırdıktan sonra merkezimizin aday listesine alınır ve potansiyel kurumlara tanıtımı sağlanır.
  • Kurumlar istedikleri özelliğe sahip personeli Essi Akademi Kariyer Merkezi’ne iletir.
  • Kurum ile öğrencimizin görüşme süreci yönetilir.
  • Öğrencimiz eğitiminin son ayında günde 2 saat çalışmak istediği kuruma giderek pasif stajına başlar.
  • Eğitimin sonunda isterse stajını Essi şubelerinde, isterse de çalışmak istediği yerde yapabilir.
  • Essi Akademi Kariyer Merkezi’nden faydalanıp iş bulan öğrencimiz belli bir ücreti 3 aylık bir taksit ile kuruma vermek zorundadır. Bu toplanan ücret Essi Akademi tarafından eğitim gönüllüleri derneğine bağışlanacaktır.

Hesabımızda yayınlanmakta olan uygulama yöntemleri bilgilendirme amaçlı olup reklam amacı taşımamaktadır. Uygulamaların tanıtımı amaçlı yapılan paylaşımlar, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği 5 Maddesine, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun 1 ve 8 Maddesine, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 16-1,16-2,16-3,16-4 Maddelerine, Ticari Reklam ve Haksız Ticari uygulamalar yönetmeliğinin 7/1,7/2,7/3,7/4,7/5, 26., 32., maddelerine, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 61 Maddelerine uygun olup, söz konusu mevzuatlara aykırı içerik, açıklama, tanıtım, reklam ve görsellere yer verilmemiştir.